Udržitelné pěstování řepky olejky

Udržitelné pěstování řepky olejky

 

Udržitelný rozvoj je pojem, o kterém se stále více mluví, ale ne všem je jasné, co to v praxi znamená. Nejedná se přitom jen o laickou veřejnost, ne úplně jasno mají i subjekty, kterých se to přímo dotýká.

 

Udržitelné zemědělství zahrnuje nejen oblast ekologie. Součástí je i sociální a ekonomická sféra. Pěstování plodin, po nichž je poptávka, dává práci v zemědělském sektoru a profitabilita je zdrojem příjmů pro pěstitele.

 

Řepka je plodina, která má z tohoto pohledu jasné přínosy, na druhou stranu bývá často středem kritiky ze strany různých aktivistů. Srozumitelný standard, který zahrnuje udržitelné pěstování řepky olejky, chybí. Přitom po komoditách získávaných udržitelným způsobem se poptávka neustále zvyšuje. Příkladem může být palmový olej. I do legislativy se stále častěji dostávají některé prvky z udržitelného rozvoje. Objevuje se nový termín udržitelná strava, který zahrnuje nejen dopady konzumace potravin na lidské zdraví, ale i na životní prostředí, od surovin počínaje a technologickým zpracováním konče.

Cílem je soustavné zlepšování a rozvoj správné zemědělské a výrobní praxe včetně aspektů bezpečnosti a kvality produktů, dopadů na životní prostředí a udržitelnost celého zemědělského výrobního procesu. V rámci udržitelnosti bylo identifikováno 10 ukazatelů:

  1. zdraví půdy
  2. ztráty půdy
  3. půdní živiny
  4. boj se škůdci
  5. biodiverzita
  6. hodnotový řetězec
  7. energie
  8. voda
  9. společenský a lidský kapitál
  10. místní ekonomika

Udržitelné postupy v pěstování řepky olejky a získávání oleje jsou důležité pro lidské zdraví i zdraví naší planety.

Zdroj: www.spzo.cz