Formulář odstoupení od smlouvy

 

Formulář pro odstoupení od smlouvy

(vyplňte tento formulář a odešlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy. Formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný na níže uvedenou e-mailovou adresu, případně jej vložit do zásilky s vráceným zbožím).

 

Adresát

Internetový obchod:                www.fabioshop.cz

Společnost:                            FABIO PRODUKT spol. s r. o.

Se sídlem:                              HOLÍN 92, 50601 JIČÍN

IČ/DIČ:                                  25252933 / CZ25252933

E-mailová adresa:                   fabioprodukt@fabioprodukt.cz

Telefonní číslo:                        +420 493 522 673

 

(Následující požadované údaje doplní zákazník)

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží ..............................................

  • Datum objednání ..................................../datum obdržení ..............................................
  • Číslo objednávky:
  • Peněžní prostředky za objednání, případně i za doručení, byly zaslány způsobem .........................................
    a budou navráceny zpět způsobem (v případě převodu na účet prosím o zaslání čísla účtu) .......................................
  • Jméno a příjmení spotřebitele:
  • Adresa spotřebitele:
  • Email:
  • Telefon:

 

 

 

 

V ............................., Dne ..............................

 

                                   (podpis)
______________________________________

              Jméno a příjmení spotřebitele

 

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.