Reklamační protokol

Adresát:                FABIO PRODUKT spol. s r. o., se sídlem: HOLÍN 92, 50601 JIČÍN, IČO 25252933, zapsané u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, spisová značka 10216, e-mail fabioprodukt@fabioprodukt.cz, telefonní číslo +420 493 522 673, adresa provozovny HOLÍN 92, 50601 JIČÍN.

Uplatnění reklamace

Datum uzavření Smlouvy:

 

Jméno a příjmení:

 

Adresa:

 

E-mailová adresa:

 

Zboží, které je reklamováno:

 

Popis vad Zboží:

 

Navrhovaný způsob pro vyřízení reklamace:

 

Zároveň žádám o vystavení potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením, kdy jsem toto právo uplatnil, co je obsahem reklamace, jaký způsob vyřízení reklamace požaduji, spolu s uvedením mých kontaktních údajů pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace.

 

Datum:

Podpis: