Použité kuchyňské oleje recyklujeme v super moderním provozu v Novém Městě na Moravě

Naše firemní filozofie se nezastaví jen u nabídky kvalitních výrobků, které jsou výsledkem šetrné bezodpadové výroby, ale u nás ve Fabiu dbáme i na trvale udržitelný rozvoj regionu a přistupujeme zodpovědně k životnímu prostředí. Jedním z příkladů firemní odpovědnosti je rozšíření naší činnosti o svoz, recyklaci a biologické zpracování použitých kuchyňských olejů na technické oleje a maziva.

Udrzitelny_kolobeh_popis

Použité oleje zpracováváme v odděleném provozu v Novém Městě na Moravě. V roce 2019 byla zahájena kompletní rekonstrukce celého provozu a dokončena vč. instalace nejmodernější technologie na zpracování použitých olejů byla v roce 2021. Recyklaci použitého oleje nabízíme jako komplexní službu. Poskytujeme prázdné, řádně označené obaly vhodné ke skladování použitého kuchyňského oleje. Připravíme smlouvu na likvidaci odpadu pro inspekční orgány. Zajistíme pravidelný svoz. Odpad recyklujeme a dále zpracováváme na surovinu pro další technické využití. Vlastníme certifikáty pro nakládání s odpady a jsme držiteli certifikátu ISCC.

K čemu se dá použitý kuchyňský olej využít?

Z použitého oleje vyrábíme biologicky rozložitelná maziva, která se používají například v lesnictví. Naše vlajková loď se jmenuje Lespol, vyrábíme 4 druhy. Jedná se o biologicky lehce odbouratelný olej pro ztrátové mazání lišt a řetězů motorových pil. Olej je vyráběn z plně rafinovaných olejů s přidáním komponentů, které dodávají vysokou oxidační stabilitu. Díky kvalitním aditivům si olej zachovává výborné mazací vlastnosti i při vyšších provozních teplotách. Uplatnění nachází i v dalších oborech, např. zemědělství, dřevařském a stavebním průmyslu a dopravě. Není toxický a hodí se na činnosti, kde se vyžaduje maximální ochrana životního prostředí.

IMG_3960

 

Kuchyňský olej do odpadu nepatří

Od velkých výrobců, kterým dodáváme olej, jsme olej vždy stahovali. Máme i síť ambulantních prodejců, kteří použitý olej od našich odběratelů přebírají, i vlastní kontejnery, které rozvážíme po obcích. Zákazníky se snažíme i finančně motivovat, aby měli o svoz zájem.

Otevírají se i možnosti ke spolupráci s řetězci. Společně hledáme modely, aby měli zákazníci kam přinést olej, měli ho kde uložit a my ho mohli dále zpracovávat. Obchodníci dnes hledají cesty k udržitelnosti. Jde o cílovou skupinu zákazníků i o celkový vývoj společnosti, který směřuje k udržitelnému chování.

Do udržitelnosti chceme dále investovat

Aktuálně se dokončuje výstavba skladu o rozloze 1 500 m2, vč. fotovoltaické elektrárny s výkonem cca 108 kW, haly pro zpracování dřevních a papírových odpadů ze všech provozů společnosti.

Je to segment, kterému se chceme věnovat a dále ho rozšiřovat.