Responzivní design menu

Kategorie
Menu
Vyhledávání
Přihlášení
Nahoru

Ochrana osobních údajů

 

 

 

 

Informace o zpracování osobních údajů prostřednictvím e-shopu provozovaném na internetové adrese www.fabioprodukt.cz (dále jen „e-shop“)

 

Tímto si Vás dovolujeme informovat o způsobu a účelu zpracování Vašich osobních údajů, zpracovávaných naší společností FABIO PRODUKT spol. s r.o., a to v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, dále jen „GDPR“), dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „ZOOÚ“) a dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů.

 

Správce osobních údajů

 

FABIO PRODUKT spol. s r.o.

Holín 92, 506 01

IČO: 25252933 DIČ: CZ25252933

(dále jen „Správce“)

 

Účel a způsob zpracování

 

Osobní údaje zpracováváme pro účely obchodního styku, a to v rozsahu nezbytném pro tento styk, tj. zejména: jméno, příjmení, titul, fakturační a dodací adresa, název firmy, IČ, DIČ, email, telefonní číslo, fakturační a platební údaje. Zpracování v rámci procesu objednávky v sobě také zahrnuje odesílání objednávek, zpracování platby, zasílání elektronických potvrzení objednávky a faktur. 

V případech zpracování osobních údajů na základě smlouvy nebo ze zákona, jsou pole pro jejich zadání označena jako povinná, např. při zadávání objednávky. Pokud by povinné informace zadány nebyly, nemusíme být schopni poskytnout své služby.

Doplňující osobní údaje je možné zadat do nepovinných polí a subjekt údajů si ručí za jejich správnost a dobrovolnost sdělení.

Bez souhlasu můžeme zpracovávat osobní údaje za účelem splnění zákonné povinnosti, za účelem jednání o smlouvě a za účelem plnění smlouvy. Také v případě, kdy je zpracování nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby.  A v případě, kdy je zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen. 

 

Osobní údaje jsou zpracovávány v elektronické podobě pomocí prostředků výpočetní techniky nebo v listinné podobě.

Na základě objednávek shromažďujeme a vyhodnocujeme klíčové údaje bez spojení s konkrétními osobami. Takto získané informace nám pomáhají pro zlepšení a zefektivnění obchodu.

 

On-line zákaznický účet a cookies

 

Pro co nejvyšší stupeň uživatelského pohodlí při nakupování nabízíme možnost uložit své osobní údaje trvale v zákaznickém účtu chráněném heslem. Registrace takového účtu je zcela dobrovolná. Po založení zákaznického účtu není pak nutné zadávat údaje znovu. V rámci zákaznického účtu máte možnost kdykoliv zobrazit své údaje, opravit je, ale také máte možnost kdykoliv zákaznický účet odstranit. Avšak odstranění zákaznického účtu on-line je pouze odstranění ze systému našeho e-shopu. Nemusí nutně dojít k odstranění z navazujících systémů. 

Při založení zákaznického účtu je nutné také zadat své vlastní heslo. To budete spolu s vaší emailovou adresou používat pro přístup k vašemu zákaznickému účtu.

 

Pro snazší a příjemnější následující návštěvu našich stránek můžete využívat soubory cookies. Jsou to krátké textové soubory, které internetová stránka odešle do vašeho prohlížeče (v počítači, tabletu, chytrého telefonu). Umožňuje internetové stránce zaznamenat informace o vaší návštěvě a umožňuje propojovat jednotlivé vaše aktivity po dobu prohlížení a další vaše návštěva bude snazší a příjemnější. Bližší informace o využívání souborů cookies jsou uvedeny na stránkách e-shopu. 

 

Doba zpracování

 

Osobní údaje budou uchovány po dobu trvání obchodního styku a dále po dobu, po kterou to vyžaduje příslušná tuzemská legislativa nebo právo EU. 

 

 

Zdroje získaných informací

 

Osobní údaje získáváme od subjektu údajů v souvislosti s uzavíráním obchodního vztahu na základě zaslané závazné objednávky

 

 

Ochrana osobních údajů

 

Osobní údaje jsou díky kontrolním, technickým i bezpečnostním mechanismům zabezpečeny proti neoprávněnému přístupu a přenosu, před jejich ztrátou či zničením, před jejich možným zneužitím. Veškeré osoby, které s osobními údaji přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvně daných povinností, jsou vázány smluvní povinností mlčenlivosti. 

 

 

Příjemce osobních údajů

 

Osobní údaje mohou být předávány pouze v odůvodněných případech a pouze v nezbytném rozsahu orgánům státní správy a veřejné správy, pokud je tato povinnost stanovena zákonem, a dále pokud je to nezbytné pro ochranu práv správce.

Správce může pověřit zpracováním údajů třetí osobu, tzv. zpracovatele, a to pouze na základě uzavřené smlouvy, která zavazuje zpracovatele ke stejné míře ochrany údajů, jakou poskytuje správce. Údaje tak mohou být předávány dodavatelům zajišťujících pro správce služby, které spočívají v rozesílání pošty, doručování zboží, poskytování účetních, daňových a IT služeb apod.

 

Vaše práva

 

Poskytování osobních údajů je zcela dobrovolné. 

 

Máte právo:

 • Právo na přístup – můžete kdykoliv Správce požádat o přístup ke svým osobním údajům, které o Vás zpracovává

   

 • Právo na opravu – můžete Správce požádat o opravu chybných, nepřesných nebo nekompletních osobních údajů, které o Vás zpracovává

   

 • Právo na výmaz – můžete Správce požádat o výmaz svých osobních údajů, a to např. v případě, kdy, již tyto údaje nejsou potřebné pro účely, ke kterým byly poskytnuty, pokud však není nutné je dále zpracovávat pro splnění právních a zákonných povinností

   

 • Právo na omezení zpracování – můžete Správce požádat o omezení zpracování Vašich osobních údajů, pokud však není nutné je v tomto rozsahu zpracovávat pro splnění právních a zákonných povinností

   

 • Právo na přenositelnost údajů – máte právo na získání osobních údajů, které jste Správci poskytli, a to ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, avšak tím nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob

   

 • Právo na odvolání souhlasu – pokud je zpracování osobních údajů založeno na souhlasu, máte právo tento souhlas pro účel, pro který byl udělen, kdykoliv odvolat, a to písemně na doručovací či elektronickou adresu Správce

   

 • Právo vznést námitku – v případě, že jsou Vaše osobní údaje zpracovávány na základě oprávněného zájmu Správce (marketing, profilování, ..), musíte být o takovém způsobu zpracování osobních údajů předem informováni a  můžete proti takovému zpracování vznést námitku

   

 • Právo podat stížnost - máte právo vznést stížnost a v případě podezření, že zpracování údajů je v rozporu s ochranou Vašeho soukromého nebo osobního života, nebo v rozporu se zákonem, máte právo o odstranění vzniklého stavu. V případě, že k odstranění vzniklého stavu nedojde, máte právo se obrátit k dozorovému orgánu, kterým je Úřad na ochranu osobních údajů. Postup podle předchozí věty nevylučuje možnost podání stížnosti na Úřad na ochranu osobních údajů přímo.

   

Kontakty Fabioprodukt

FABIO PRODUKT spol. s r.o.

Holín 92, 50601 Jičín
Telefon: 493 522 673

eshop@fabioprodukt.cz

Novinky > Novinky

Oleje s vitamínem D

14.01.2021
Nabízíme novinku v našem eshopu. Olej MANKA s vitamínem D. Najdete ji nejen v nabídce našeho eshopu, ale také v prodejnách FABIO OCHUTNEJTE REGION.
Více...

Certifikát kvality pro naši firmu

07.03.2017
Naše firma stále vylepšuje kvalitu svých výrobků. Jako ocenění za naši práci jsme získali certifikát kvality. Věříme, že i Vy, naši zákazníci, budete s nabídkou a především s kvalitou našich produktů spokojeni.
Více...
Archiv

 

 

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Fabioshop © 2015

Tvorba webových stránek – AiVision, s.r.o. | Eshop řešení AiShop

Při poskytování služeb nám pomáhají cookies. Pro více informací klikněte zde. Používáním webu vyjadřujete souhlas.Souhlasím